Advocaat

Meester Kris De Maere

Meester Kris DE MAERE, de advocaat-oprichter van het kantoor, studeerde rechten aan de Universiteit Gent en behaalde zijn diploma als licentiaat in de Rechten in 1992. Daarna volgde hij nog verschillende opleidingen in het kader van zijn specialisatie in het vastgoedrecht en het ondernemingsrecht. Bijstand van ondernemingen en particulieren maken de uitsluitende activiteit uit van het kantoor.

Mr. Kris DE MAERE staat particulieren tevens bij in allerhande juridische problemen die niet beperkt zijn tot voorgaande rechtsdomeinen. Mr. DE MAERE is bovendien ten zeerste vertrouwd met problemen van familierecht, strafrecht, schadeafhandeling en allerhande juridische problemen waarmee U als particulier kan worden geconfronteerd.

Door bijkomende opleidingen en ervaring heeft Mr. Kris DE MAERE bijzondere affiniteit verworven met betrekking tot het vastgoedrecht (in de ruime zin van het woord onder meer eigendomsbetwistingen, bouwrecht, handelshuur, woninghuur, stedenbouw, medeeigendom, burenhinder, pacht enz. en ook in het bijzonder inzake adviesverlening met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw.) Ook in het ondernemingsrecht (zowel in het kader van advies, bemiddeling als procedure) en in het verbintenissen- en contractenrecht (opstellen overeenkomsten, adviesverlening en procedures) staat Mr. De MAERE u bij. Kris DE MAERE volgde bijkomende opleidingen ondernemingsrecht (UIA), vennootschapsrecht (KUB) en ruimtelijke ordening en stedenbouw (HUVA-Leuven).

BEMIDDELING
Meester Kris DE MAERE is eveneens erkend bemiddelaar in familiezaken.

VASTGOED TURKIJE
Meester Kris DE MAERE kan U bijstaan met advies voor aankoop van vastgoed in Turkije.