Meester De Maere staat u bij in de volgende materies:

Vastgoed & stedenbouw

Ondernemingsrecht & incasso

Familie- & vermogensrecht, erfrecht

Europees recht

Strafrecht

Erkend advocaat cassatie in strafzaken

Sportrecht

Advies, reglementen, bijstand

Aansprakelijkheid

Verkeersrecht

Gemeentelijke belastingen

Zoals leegstand en /of verwaarlozing woningen, gebouwen, bedrijfsruimten

Redactie, nazicht & advies overeenkomsten

Internationaal recht

Handelshuur, woninghuur, pacht & landbouw, zakelijke rechten

Koop-verkoop, immobiliën, appartementsmedeëigendom

Geschillenregeling buiten de rechtbank

Onderhandelingen, arbitrage of bijstand bij bemiddeling