Nuttige info

De wet van 18 juli 2018 (B.S., 26 juli 2018) bepaalt de voorwaarden voor bepaalde diensten die in aanmerking komen voor “verenigingswerk”.

Denk bijvoorbeeld aan trainers, coaches, scheidsrechters, stewards, terreinverzorgers, seingever bij wielerwedstrijden enz. …

Betalingen zijn vrijgesteld van belastingen indien het bedrag op jaarbasis niet hoger is dan;

  • € 6.340 voor het aanslagjaar 2021
  • met een maandgrens van 1/12 de van de jaargrens (€ 528,33)
  • cumulatief

In de sportsector zijn de bedragen van de maandgrens hoger.

Vrijwilligers worden op een andere wijze aanzien.
 
Per vrijwilliger voor het aanslagjaar 2020 worden volgende vergoeding vrjigesteld van belastingen:
 
  • € 1.388,40 per jaar
  • € 34,71 per dag
  • cumulatief
In de sportsector geldt een jaarbedrag van € 2.549,90.
 
Let op want bij overschrijding van deze (cumulatieve bedragen) wordt de hele vergoeding beschouwd als een belastbaar inkomen.
 

Voor verdere informatie kan u terecht bij mr. Kris De Maere.