Over Meester De Maere

  • licentiaat in de rechten met deelname aan het Erasmusprogramma te Duitsland (U. Gent)
  • gediplomeerde in de aanvullende studies van het Ondernemingsrecht (MBL U.A. Antwerpen)
  • erkend advocaat cassatie in strafzaken (bijzondere opleiding)
  • basisopleiding bemiddeling. Niet meer actief als erkend bemiddelaar, wel bijstand als persoonlijke raadsman in bemiddelingen
  • permanente vorming van de Balie

Proactief juridisch advies op maat

Meester De Maere raadt ten stelligste aan om tijdig juridisch advies te vragen zodat procedures eventueel (nog) kunnen vermeden worden en indien procedure dient te worden ingesteld accuraat en daadkrachtig kan worden gehandeld op basis van reeds beschikbare informatie over u, uw familie, uw bedrijf.

In deze tijden nog wachten om juridisch advies in te winnen tot het vijf voor twaalf is, kan voor de behandeling van uw zaak belangrijke nadelige gevolgen hebben.
 
De advocaat van deze tijd, komt proactief tussen en onderzoekt alle mogelijkheden om procedures te vermijden en een onderlinge regeling te treffen.
 
Weet U dat in Nederland de meeste zaken opgelost worden door onderhandeling en dat procedures zoveel mogelijk worden vermeden? Hoe langer een geschil blijft aanslepen hoe moeilijker het zal zijn om nog tot een onderhandelde regeling te komen.
 
Op de website van waas-advocaten vindt u meer informatie over de doelstellingen en werking.

Korte biografie

Kris De Maere is geboren te Sint-Niklaas in 1969 in een arbeidersgezin. De opeenvolging van de voorgaande generaties betekende logischerwijze dat hij in de voetsporen zou treden van ouders en voorouders. Vader was ploegbaas bij de NMBS, moeder was huisvrouw. Grootvaders waren nog blokmakers en havenarbeiders. De geldelijke middelen waren beperkt en het bekostigen van universitaire studies en de daarop volgende stage van 3 jaar was in die tijd met eigen middelen een moeilijke opdracht. Door het samenleggen van gelden en door verschillende bijjobs en vakantiearbeid te doen, kon hij universitaire studies aanvatten en met gunstig gevolg binnen de minimale termijn van 5 jaar. Daarna volgde hij de driejarige stage.
 

Studies, kennis en ervaring, kantoren makkelijk bereikbaar

Zijn studies in de rechten volgde hij aan de Universiteit Gent waarbij hij tevens deelnam aan het Erasmusprogramma in Duitsland. Vanuit zijn studies aan de U.G. bleef hij gedeeltelijk in Gent vertoeven (een bijkomende vestiging in het bedrijvencomplex Maaltecenter, gelegen vlak bij de EXPO) en zijn hoofdvestiging te Sint-Niklaas dewelke eveneens gemakkelijk bereikbaar is in het centrum van Sint-Niklaas, gelegen aan de Grote Markt.
 
Na het behalen van zijn diploma aan de Universiteit Gent volgde hij nog  bijkomende opleidingen o.m. in het ondernemingsrecht (U.A.), bemiddeling (Gent), bijzondere opleiding cassatie in strafzaken en deed hij beroepservaring op in de meeste rechtstakken zodat kan worden gesteld dat hij “all-round” ervaring heeft. Meester De Maere is eveneens actief als schuldbemiddelaar sedert 2010 en als bewindvoerder.
 
U kan bij Meester De Maere terecht in diverse rechtstakken. In de loop van de jaren heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op vastgoed in de ruime zin van het woord. Hij heeft tevens een bijzondere interesse voor (internationale) commerciële zaken en kan u bijstaan bij contacten en contracten met uw handelspartners. Deze interesse ontstond tijdens zijn studies aan de Universiteit Gent waar hij zeer geïnteresseerd was in het Europese Recht en hij volgde tevens verschillende zomercursussen aan de “Université de Luxembourg”, hij werkte tevens voor de toenmalige Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel als juridisch kaderlid en was ook een tijd werkzaam op de rechtbank. Hij is eveneens vrijwillig medewerker bij de juridische uitgaven van de vzw Elementaire Rechtspraak. De rechtszaken waarin hij acties is, vindt u terug bij materies. In strafzaken behartigt hij bij voorkeur de belangen van slachtoffers.
 

Meer informatie

Voor meester Kris De Maere is het persoonlijk contact van groot belang en dat er een vertrouwensband is gedurende de samenwerking en/of de behandeling van de zaak, mede omdat door persoonlijk besprekingen andere zaken of ideeën kunnen ontstaan, afhankelijk van de aard van de zaak.

Juridische zaken worden behandeld aan uurtarieven of op forfaitaire basis naar gelang de aard van de zaak. De normale uurtarieven worden aangerekend aan € 90 per geleverde uurprestaties en kantoorkosten volgens eenheden. Bij meer gespecialiseerde zaken wordt dit uurtarief verhoogd tot € 130. Een forfaitaire bepaling van de aan te rekenen ereloren kan worden besproken voor eenvoudige zaken.
 

Kris De Maere was in zijn jongere jaren zelf een fervent voetballer en zijn sociale betrokkenheid zette zich daarna verder in de sportwereld. Hij werkte actief mee aan de reglementen van de K.B.V.B. als lid van de codificatiecommissie destijds.

Tenslotte raakte hij aan de Universiteit Gent zeer geboeid door Prof. Chris Van Den Broecke waarbij hij de eer had om in het kader van een vrij studievak als enige rechtsstudent uitvoerige en diepgaande gesprekken te voeren over de sociale, economische, politieke geschiedenis van Vlaanderen wat hem blijvend interesseert en waaromtrent hij zich op vrijwillige basis bezig houdt met rechtsvergelijking. Hij is tevens vrijwillig medewerker bij de VZW Rechtspraak die juridische uitgaven en een databank aanbieden van Europese en Belgische rechtspraak.

Les geven in Syntra was ook één van zijn passies omdat hij daar met de jongere generatie van gedachten kan wisselen over het blijven streven naar een rechtvaardige maatschappij en waar éénieder iets kan bijdragen, dit vanzelfsprekend naast het bijbrengen van de basiskennis van het recht, hetgeen hij graag deed gedurende vele jaren. Het lesgeven is “on hold” gezet. Hij werkt eveneens mee aan de eerstelijnsbijstand georganiseerd door het CJB te Sint-Niklaas.